DE COMPLETE GROOTHANDEL VOOR ZONNE-ENERGIE
 
IRM100
 
NI18PLUS
 

Storing en analyse

Gezien de groei van pv-installaties wereldwijd, komt het niet echt als een verrassing, dat er op internationaal niveau nagedacht wordt over veiligheid en kwaliteit van deze systemen. Met name de aanwezigheid van mogelijk brandgevaar of elektrocutie zorgen voor grote risico’s wanneer een pv-installatie niet juist geïnstalleerd is. Dit geeft aan dat het controleren van pv-installaties een noodzaak is. Een standaard kwaliteitscontrole bij installatie en periodieke inspectie is dan ook van enorm belang voor de veiligheid van zowel installateur als gebruiker.

In de algemene testprocedures is vastgelegd aan welke eisen voldaan moet worden. Deze testen zijn vaak de beste bescherming tegen gevaar door brand of elektrocutie. Echter, het is tevens van groot belang dat een pv-installatie na installatie periodiek aan inspectie wordt onderworpen. De kwaliteit en veiligheid blijft hiermee gewaarborgd. In het geval van pv-installatie betekent het voldoen aan de IEC EN 62446 dat de eigenaren van de pv-panelen de garantie wordt gegeven dat de installatie waarin zij investeren veilig is en voldoet aan een internationaal erkend kwaliteitsniveau.

Webdesign: i-3 Reclamebureau