DE COMPLETE GROOTHANDEL VOOR KLIMAATBEHEERSING

Subsidieregelingen 2016 voor duurzame energie

Gaat u dit jaar investeren in duurzame energie? Dan zijn onderstaande ontwikkelingen wellicht interessant voor u.
 
Investeringssubsidie duurzame energie
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
 
ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering.
 
Waarom deze subsidie?
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.
 
In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. Voor zowel particulieren als de zakelijke gebruikers is er voldoende budget. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die vanaf 4 januari 2016 op www.rvo.nl/isde staan. De apparaten op de lijst komen in aanmerking voor subsidie. Deze lijsten worden continu uitgebreid en bijgewerkt
 
Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?
Aanvragen kan tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 
Hernieuwde subsidieaanvraag bij uitputting budget
Er is een situatie mogelijk dat het subsidiebudget voor het jaar op is. U ontvangt dan een brief waarin staat dat de subsidie niet wordt uitgekeerd vanwege uitputting van het budget. Vanaf dit moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het budget van het opvolgende jaar, indien er voor dat jaar budget is.
 
Energie Investeringsaftrek
Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken (EZ). De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van EZ, voeren deze regeling uit.
 
Wanneer kunt u profiteren van EIA?
U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of
vennootschapsbelasting in Nederland.
• U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal
€ 2.500 kost.
 
Hoe werkt EIA?
U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl. Let op dat u dit op tijd doet. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen is minimaal € 2.500 en maximaal € 118 miljoen per kalenderjaar. U mag 58% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. Dit percentage was 41,5, waardoor het gemiddelde netto voordeel van circa 10% naar 14% stijgt. Het totale budget van de EIA is verhoogd met € 60 miljoen tot € 161 miljoen.
 
Welke kosten komen in aanmerking?
U kunt EIA toepassen op kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen. Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt, vallen onder deze kosten. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en
regelapparatuur.
 
Combinatie van regelingen
In de ISDE zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst 2016 staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen. Wanneer u voor een bedrijfsmiddel de investeringssubsidie duurzame energie krijgt, kunt u voor dit bedrijfsmiddel niet ook een melding voor EIA indienen.
 
In het SER Energieakkoord is afgesproken dat projecten die in 2014 en later een subsidie aangevraagd hebben voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) niet meer tegelijkertijd in aanmerking kunnen komen voor de EIA. In de basisbedragen voor de SDE+ 2014 en volgende jaren is en wordt daarom het voordeel van de EIA niet meer meegerekend. Per saldo leidt dat tot iets hogere basisbedragen.

Uw situatie
Wij hebben een warmtepomp en warmtewisselaar ontwikkeld die onder deze subsidieregeling valt. Deze producten komen vrijwel zeker op de genoemde apparatenlijst. Wat u met deze regelingen exact kunt besparen is afhankelijk van uw specifieke situatie. Bel gerust voor een afspraak zonder verplichtingen: 0544-372994. Of stuur uw informatie naar info@kleventa.nl.
 
Bronnen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijksoverheid.nl
 Bedrijfssluiting week 32 en 33
Wij hopen dat u een mooie eerste helft van 2018 achter de rug heeft en (bijna) kunt genieten van uw vakantie.

Zelf gaan wij ook genieten van een welverdiende...

Intersolar München 2018
Van woensdag 20 tot en met vrijdag 22 juni vindt de Intersolar in München weer plaats. De Intersolar is een van de grootste zonne-energiebeurzen ter wereld.

U...

Vacatures Prismafilter
28-05-2018 aanvulling: 1 vacature is zeer waarschijnlijk vervuld, de vacature voor een zelfstandig monteur staat nog open.

Op dit moment heeft onze...Nieuwsarchief:

LIV Venray 2018
Expeditie Noordkaap 2018
Eindejaarssluiting 2017
RMV 2017
LIV 2017
Fantastische oplossing stofreductie
25-jarig jubileum Miranda Geboers
Zomervakantie 2017/Zwarte Cross
Hemelvaartsdag 2017
Koningsdag 2017
Nieuwe inhoudsopgave
Nieuwe producten (jan. 2017)
Eindejaarssluiting 2016
Subsidie voorjaarsronde 2017
Expeditie Noordkaap 2017
Beursinformatie LIV en RMV
Nu subsidie op AHP warmtepomp
Nieuwe versies Smarty wtw-units
Zomervakantie 2016
Per 1 mei importeur SDP leidingsysteem
25-jarig jubileum Harold Geboers
Solar Solutions 2016/officieel importeurschap
Nieuwe documentatie
Vacatures
Subsidieregelingen 2016 voor duurzame energie
WINteractie!
Sponsoring Expeditie Noordkaap
 
Bel: +31(0)544-372994
E-mail: info@kleventa.nl
Webdesign: i-3 Reclamebureau