DE COMPLETE GROOTHANDEL VOOR DE AGRARISCHE SECTOR
 
Aerox warmtewisselaar
 

Aerox warmtewisselaar

Deze warmtewisselaar wordt ingezet ter voorconditionering van de inkomende lucht. De veranderde welzijnsnormen en het terugdringen van het antibioticagebruik stellen hoge eisen aan het leefklimaat van de dieren. Het is ook in het belang van het bedrijfsresultaat dat risico’s zoals tocht en hittestress tot een minimum beperkt worden.

De AeroX verwarmt of koelt de inkomende lucht waardoor de extremen van het buitenklimaat afgevlakt worden. Dit resulteert in een optimaal stalklimaat.

De energie ten behoeve van deze water-lucht warmtewisselaar wordt opgewekt door een externe energiebron (bijvoorbeeld grondwaterput of oppervlaktewater) of wordt teruggewonnen uit de restwarmte van uitgaande stallucht of een biogasinstallatie.

Webdesign: i-3 Reclamebureau